ЖИТЕЙСКИ УМЕНИЯ

Зелени умения

Собственикът и директор на ЧСБУ “ТАЛАНТИТЕ” доц.д-р Светла Димитрова проведе поредната инициатива за развиване на зелени умения чрез съвместно с учениците засаждане на специално доставени холандски лалета.

Обучение по осигуряване на навременна реакция при оказване на първа помощ – в партньорство със Сдружение “Аварийно спасяване Пловдив”

Провеждаме сезонни обучения по засаждане на дървета, храсти и билки в двора на училището.