КОНТАКТИ

Очакваме Ви на адрес:

гр. Пловдив, Бул. “Дунав” 78

(в сграден комплекс на ВУАРР), етаж 1

телефони за контакти (за институции в сферата на образованието):

032 / 96 03 60 Деловодство

0887 36 41 55 Директор

за въпроси свързани със записване на ученици, учебен процес и контакти с медиите:

0882 00 95 50 Креативен Директор

0883 33 75 41 Заместник-Директор “Учебна дейност”

ел. поща:

1600017@edu.mon.bg