КОНЦЕПЦИЯ

В ЧСБУ „Талантите“ се изграждат утрешни лидери чрез интегрирано образование и индивидуален подход към всяко дете, откриване на творческите му заложби, развитие на предприемаческия дух и информационна култура.

Предлагаме и възможности за обучение в САМОСТОЯТЕЛНА форма!

Визията ни е да образоваме поколения, които да градят икономически стабилна държава, както и приобщаващо гражданско общество.

Учениците се обучават от доказани преподаватели и експерти в областта на икономиката и управлението на бизнеса. Нашите ученици са практици с доказана реализация след приключване на учебния процес.

В училищният комплекс предоставяме приятна среда в собствен двор, собствена спортна площадка за неформални контакти между учениците.

Предоставяме срещу допълнително заплащане здравословни и пресни храни, плодове и напитки по избор и предпочитания на самите ученици.