ЗАПИШЕТЕ ВАШЕТО ДЕТЕ за учебната 2022-2023 година

Ако все още се чудите къде да запишете Вашето дете за следващата учебна година, то ние сме отворени да го приемем при нас. Вашето дете ще получи подкрепа и от своите съученици от по-горните класове, което ще му помогне да бъде успешно приобщено.

При нас, Вашето дете ще получи възможност за иновативно приобщаващо обучение, надграждащо стандартните учебни програми на Министерство на образованието, като включва съвременни методи на обучение: учене по феномени (внедрен опит от Финландия); учене базирано на проектна дейност (трансфериран опит от Обединеното кралство); учене между връстници (интегрирани практики в обучението от Скандинавските страни).

То ще ще може свободно да развива образователния и творчески потенциал в модерна обкръжаваща среда и ще получи възможности за реално надграждане в по-висока образователна степен.

Вашето дете ще бъде обучавано от доказани специалисти, които успешно осъществяват практическо приложение на постигнатите от Вашето дете знания, умения и компетентности.

Ние осигуряваме консултиране и обучение на Вашето дете от водещи артисти и музиканти за да бъдат разпознати и развити артистичните способности на Вашето дете, като ще му бъде осигурена среда за развитие и изява.


Ние осъществяваме регулярни уъркшопи за засаждане на дървета, храсти и билки. Ще учим Вашето дете как да готви и да има отношение към здравословното хранене и начин на живот.

Ние ще го подготвим как да реагира в ситуации на осъществяване на първа помощ и по какъв начин да реагира при бедствия и аварии – както в училище, така и у дома.


Осигуряваме плавен преход към професионално образование (8-12 клас) в по-горният курс на нашето училище, както и възможности при завършване на средно образование да продължи висшето си образование във Висшето училище за агробизнес и развитие на регионите (основател на ЧСБУ “Талантите”).

Потърсете ни адрес: гр. Пловдив, Бул. “Дунав” 78 (в сграден комплекс на ВУАРР), тел. за контакт: 0887 36 41 55 (Управител); 0887 92 46 80 (Творчески Директор)

Очакваме Ви!