ПРИЕМЪТ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ПРОДЪЛЖАВА И ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ

Ако все още се чудите къде да запишете Вашето дете за следващата учебна година, то ние сме отворени да го приемем при нас. Вашето дете ще получи подкрепа и от своите съученици от по-горните класове, което ще му помогне да бъде успешно приобщено.

При нас, Вашето дете ще получи възможност за иновативно приобщаващо обучение, надграждащо стандартните учебни програми на Министерство на образованието, като включва съвременни методи на обучение: учене по феномени (внедрен опит от Финландия); учене базирано на проектна дейност (трансфериран опит от Обединеното кралство); учене между връстници (интегрирани практики в обучението от Скандинавските страни).

То ще ще може свободно да развива образователния и творчески потенциал в модерна обкръжаваща среда и ще получи възможности за реално надграждане в по-висока образователна степен.

ВАЖНО! Новата ни специалност “Организация и управление на туризма и свободното време” все повече набира скорост! Очакваме Ви!