ЦЕРЕМОНИЯ ЗА УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

На 30 юни от 12:00ч. се проведе церемонията за успешно завършване на учебната година. Общият среден успех на училището е много добър 5.43, което е повод за гордост както за ученици, така и за техните родители. По време на събитието бе отправено слово към тях от страна на управителя и собственик на ЧСБУ “Талантите” доц. д-р Светла Димитрова, която им благодари за усилията в образователният процес и ги прикани винаги да споделят мнението си и да предоставят обратна връзка за всичко, с което екипът на училището може да им бъде в помощ. Церемонията завърши с раздаване на бележниците и пожелания за весело лято!