ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ для батьків дітей з України!

ЧДБУ «Таланти» забезпечує комплексну організацію навчального процесу для дітей з України, включаючи інтенсивне вивчення болгарської мови як другої/іноземної. Це відбувається у формі додаткового навчального кабінету у другій половині дня спеціалістами. Плата за додаткове навчання становить 15 левів на день у денній формі (включаючи 2 навчальні години + підтримка з інших предметів) і розпочнеться з 15.09.2022. Також можливе надання дистанційної підтримки. Додаткова інформація: 032 96 03 60 032 /0887 92 46 80

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для родителей детей из Украины!

ЦСБУ «Таланты» обеспечивает комплексную организацию учебного процесса для детей из Украины, включая интенсивное изучение болгарского языка как второго/иностранного. Это происходит в виде дополнительной учебной комнаты во второй половине дня специалистами. Плата за дополнительное обучение составляет 15 лв в день в дневной форме (включая 2 учебных часа + поддержка по другим предметам) и начнется с 15.09.2022. Также возможно оказание удаленной поддержки. Для получения дополнительной информации: 032 96 03 60 032 /0887 92 46 80