Интеграция на украйнските ни ученици в часовете по музика

Интеграцията и приобщаването включва да научим повече един за друг и да направим здрави междукултурни връзки. Ето защо украйнските ни ученици запознават техните съученици от България с интересни примери от тяхната музикална култура. Учениците Данило Бирин (9 клас) и Анна Кочина (8 клас) представиха в часа по музика примери от тяхната музика.
ЧСБУ “Талантите” се гордее,че подпомага социалната и образователна интеграция на 15 ученика от Украйна.