В подготовка за 3-ти март

Творческо решение на ученици от 4а клас по повод честване на националния празник 3-ти март