Честване на националния празник в Церетелево

Изабела Димкина от 5а клас по време на честване на националния празник в Церетелево. Поздравления за поредния успех!