ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед на Кмета на Община Пловдив, 22.05.2023 (понеделник) е обявен за неучебен ден.

Напомняме, Ви, че във връзка с ДЗИ за придобиване на ПК, 23.05.2023 ще бъде също неучебен ден.

24.05.2023 е официален празник, а 25.05.2023 е неучебен, но присъствен ден, в който сме организирали посещения на важни исторически обекти в гр. Пловдив.

19.05.2023 е учебен ден, тъй като в нашето училище не се провежда ДЗИ по БЕЛ.

от Ръководството