Прекрасен изнесен урок по история в Голяма базилика Пловдив.

Ученици от 2 до 7 клас обогатиха своите знания и умения в игрово базиран формат.