Удължен прием на нови ученици за учебната 2023-2024 година!

Срок на записване: до 14.09.2023г.

Не пропускайте възможността да запишете Вашето дете в една от петте ни специалности, за които има силно търсене на кадри на пазара на труда:

о Икономика и мениджмънт

о Оперативно счетоводство

о Митническа и данъчна администрация

о Банково дело

о Организация на туризма и свободното време

– Вашият тийнейджър ще може свободно да развива образователния и творчески потенциал в модерна обкръжаваща среда включително ползване на индивидуален компютър и достъп до широк спектър от дигитални технологии.

– Обучението се осъществява от доказани специалисти, икономисти, юристи, маркетингови специалисти, успешно реализирани мениджъри на водещи компании, което валидира практическо приложение на постигнатите от Вашето дете знания, умения и компетентности.

– Ние осигуряваме допълнително консултиране и обучение на Вашето дете от водещи артисти и музиканти за да бъдат разпознати и развити артистичните способности на Вашето дете, като ще му бъде осигурена среда за развитие и изява.

– Ние осъществяваме регулярни уъркшопи за засаждане на дървета, храсти и билки.

– Учим ги как да готвят, как да се справят с домашни дейности по подръжка, както и да има отношение към здравословното хранене и начин на живот.

– Осъществяват се и беседи с водещи специалисти по семейно планиране, както и тренинги свързани с превенция на социално значими и полово-предавани заболявания.

– Ние подготвяме нашите ученици как да реагират в ситуации на осъществяване на първа помощ и по какъв начин да реагират при бедствия и аварии – както в училище, така и у дома.

-Осигуряваме плавен преход към висшето им образование във Висшето училище за агробизнес и развитие на регионите (основател на ЧСБУ “Талантите”).