Наш зрелостник бе първият получил студентска книжка от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Наш зрелостник бе първият получил студентска книжка от ВУАРР – Пловдив . На добър час на Георги Червениванов и нека приемствеността да бъде пример за всички!