ПРЕМИНАВАНЕ В ОРЕС

Считано от понеделник, 29.01.2024 година до приключване на учебния срок, всички ученици в град Пловдив преминават в обучение в електронна среда.

Всеки ученик задължително да влиза с акаунта си за електронния дневник на адрес dnevnik.mon.bg и в съответната онлайн стая на учебни занятия, като изпише в Гугъл Microsoft Teams.

Моля всички родители да осигурят достъп до интернет и съответните устройства. При нужда, подкрепа ще бъде оказвана от класните ръководители и учителите.

Контролът ще бъде упражняван от директор, зам. директори и класни ръководители.