Последни новини

ПРИЕМЪТ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ПРОДЪЛЖАВА И ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ

Ако все още се чудите къде да запишете Вашето дете за следващата учебна година, то ние сме отворени да го приемем при нас. Вашето дете ще получи подкрепа и от своите съученици от по-горните класове, което ще му помогне да бъде успешно приобщено.

При нас, Вашето дете ще получи възможност за иновативно приобщаващо обучение, надграждащо стандартните учебни програми на Министерство на образованието, като включва съвременни методи на обучение: учене по феномени (внедрен опит от Финландия); учене базирано на проектна дейност (трансфериран опит от Обединеното кралство); учене между връстници (интегрирани практики в обучението от Скандинавските страни).

То ще ще може свободно да развива образователния и творчески потенциал в модерна обкръжаваща среда и ще получи възможности за реално надграждане в по-висока образователна степен.

ВАЖНО! Новата ни специалност “Организация и управление на туризма и свободното време” все повече набира скорост! Очакваме Ви!

НОВИ ТВОРЕНИЯ НА НАШИТЕ МАЛКИ ТАЛАНТИ

Нашите най-малки таланти от лятната ни учебна занималня отново сътвориха произведения на изкуството. Вижте сами част от тяхната изложба.

Ако искате и Вашето дете да бъде сред тях – потърсете ни! :

гр. Пловдив, Бул. “Дунав” 78 (в сграден комплекс на ВУАРР), тел. за контакт: 032 / 96 03 60

ДНЕШНИЯТ НИ КРЪЖОК ПО РИСУВАНЕ

Днес нашите таланти се занимаваха активно с рисуване. Вижте какви шедьоври те сътвориха:

Ако искате и Вашето дете да бъде сред тях – потърсете ни! :

гр. Пловдив, Бул. “Дунав” 78 (в сграден комплекс на ВУАРР), тел. за контакт: 032 / 96 03 60

НОВИ ТВОРЧЕСКИ ТВОРЕНИЯ НА ТАЛАНТИТЕ ОТ ЛЯТНАТА НИ ЗАНИМАЛНЯ

Периодично провежданата творческа работилница с инж. Михаела Костадинова отново даде възможност за язява на въображение и стимулиране на творческите способности на нашите таланти от лятната ни занималня. Вижте част от техните творения на снимките по-долу:

Искате ли да присъедините и Вашето дете към нашата група? Потърсете ни на адрес: гр. Пловдив, Бул. “Дунав” 78 (в сграден комплекс на ВУАРР), тел. за контакт: 032 / 96 03 60

ПОРЕДНАТА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ПО ВРЕМЕ НА ЛЯТНАТА НИ ЗАНИМАЛНЯ

Нашите таланти от лятната ни занималня се включиха активно в творческата работилница на тема “Нашата природа – нашият дом”. Всеки от тях представи своето виждане за света и природата заедно с преподавателя им инж. Михаела Костадинова, която ги насърчаваше и подпомагаше.

Нашите таланти премериха знания на състезание по икономика и предприемачество

Кой за първи път дефинира понятието „предприемач“, кога се начислява ДДС и как се формира Брутният национелен продукт. На тези и други нелеки въпроси трябваше да отговарят участниците в състезанието по икономика и предприемачество, което се проведе днес в ЧСБУ „Талантите“. В надпреварата се включиха ученици от гимназиален етап, някои от които се оказаха по-бързи и от участниците в телевизионното куиз шоу „Последният печели“, давайки сигнал с мобилните си телефони, че са готови с верния отговор.

Ролята на водещ на състезанието се падна на 8-класника Ангел Савов, а точността на отговорите бяха оценени от жури, съставено от преподаватели и експерти по икономически дисциплини.

Учениците премериха знания в два кръга – Предприемачество и Икономика. Наред с въпросите със затворен отговор, те трябваше да дефинират и понятия, да посочат какво е необходимо за осъществяването на SWOT анализ, съвкупност от какво е маркетинговият микс и какво се крие зад понятието „дефицит“.

Най-бърза и точна в отговорите се оказа 8-класничката Елиз Адемова, която зае призовото място. Грамоти и флашки получиха всички участници в състезанието с пожелание да бъдат все така упорити в овладяване на предприемаческите знания и умения.

Очакваме Ви в ЛЯТНАТА ни занималня от 01.06.2022г.

Каним Вашите деца да бъдат част от забавната ни лятна занималня за деца от предучилищна възраст до 4 клас лятна занималня в периода 01 Юни – 01 Септември 2022г.

 • Предлагаме учебни занимания за развитие на меки умения (soft skills) и ключови компетентности съобразени със привнесени съвременни методи и дейности за работа с деца от водещи институции от Финландия, Великобритания, Испания и Португалия.
 • Осигуряваме игрови базирани творчески дейности (в естетична и дигитално обезпечена среда на закрито) и на открито (в обезопасена спортна площадка и двор с разнообразна разстителност).
 • Децата Ви ще бъдат обгрижвани и обучавани от любезни, обичливи и всеотдайни доказани професионалисти и педагози.
 • Реализираме обучителни дейности свързани с опазване живота и здравето, здравословно хранане, засаждане на храсти, дървета и подправки.
 • Музикални и творчески занимания.
 • Такса: 20 лева на ден (без изхранване)
 • Храна (кетъринг) се доплаща допълнително и може да бъде поръчана спрямо актуално към момента меню.

Записване на телефон: 032 / 96 03 60, 0887 36 41 55 (Управител); 0887 92 46 80 (Творчески Директор)

ВАЖНО ЗА ВАС РОДИТЕЛИ: ЧСБУ “Талантите” предлага и самостоятелна форма на обучение


Самостоятелна форма на обучение в ЧСБУ “Талантите” се организира за:

 • ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
 • ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя/ настойника;
 • ученици с изявени дарби.

Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма.

Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение.

Учениците имат право да се явят на изпит по всеки учебен предмет в сесии, както следва:

 • първа сесия – месец януари;
 • втора сесия /поправителна/ – месец април за ученици в ХІІ клас и юни за ученици І – ХІ клас.
 • трета сесия /поправителна/ – август-септември /до 14.09/.
 • Допълнителна поправителна сесия, за ученици, които по основателни причини, удостоверени с медицински документ не са се явили на редовна поправителна сесия.

/Преди провеждане на всяка сесия, учениците подават писмено заявление за съответната сесия, в което посочват по кои учебни предмети от училищния план ще се явят на изпити за завършване на дадения клас в срокове, както следва:

 • до 15 декември за януарска сесия;
 • до 15 март за априлска сесия и до 20 май за юнска сесия
 • до 15 август за септемврийска /август-септември/ сесия

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на управителя и директор на ЧСБУ “Талантите”.

Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия.

За лица, навършили 16 години се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване за съответната учебна година. Те полагат изпити за следващ клас, само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

За повече информация потърсете ни на: 032 / 96 03 60, 0887 36 41 55 (Управител); 0887 92 46 80 (Творчески Директор

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ЗАПИШЕТЕ ВАШЕТО ДЕТЕ за учебната 2022-2023 година

Ако все още се чудите къде да запишете Вашето дете за следващата учебна година, то ние сме отворени да го приемем при нас. Вашето дете ще получи подкрепа и от своите съученици от по-горните класове, което ще му помогне да бъде успешно приобщено.

При нас, Вашето дете ще получи възможност за иновативно приобщаващо обучение, надграждащо стандартните учебни програми на Министерство на образованието, като включва съвременни методи на обучение: учене по феномени (внедрен опит от Финландия); учене базирано на проектна дейност (трансфериран опит от Обединеното кралство); учене между връстници (интегрирани практики в обучението от Скандинавските страни).

То ще ще може свободно да развива образователния и творчески потенциал в модерна обкръжаваща среда и ще получи възможности за реално надграждане в по-висока образователна степен.

Вашето дете ще бъде обучавано от доказани специалисти, които успешно осъществяват практическо приложение на постигнатите от Вашето дете знания, умения и компетентности.

Ние осигуряваме консултиране и обучение на Вашето дете от водещи артисти и музиканти за да бъдат разпознати и развити артистичните способности на Вашето дете, като ще му бъде осигурена среда за развитие и изява.


Ние осъществяваме регулярни уъркшопи за засаждане на дървета, храсти и билки. Ще учим Вашето дете как да готви и да има отношение към здравословното хранене и начин на живот.

Ние ще го подготвим как да реагира в ситуации на осъществяване на първа помощ и по какъв начин да реагира при бедствия и аварии – както в училище, така и у дома.


Осигуряваме плавен преход към професионално образование (8-12 клас) в по-горният курс на нашето училище, както и възможности при завършване на средно образование да продължи висшето си образование във Висшето училище за агробизнес и развитие на регионите (основател на ЧСБУ “Талантите”).

Потърсете ни адрес: гр. Пловдив, Бул. “Дунав” 78 (в сграден комплекс на ВУАРР), тел. за контакт: 0887 36 41 55 (Управител); 0887 92 46 80 (Творчески Директор)

Очакваме Ви!

Поредната еко инициатива на учениците

Дворът на ЧСБУ “Талантите” стана още по-зелен и цветен след поредната еко инициатива на нашите ученици. Гимназистите Елиз, Ангел, Марко и Асен засадиха петунии, които ще цъфтят чак до късна есен. Те продължават да се грижат старателно и за лехата с билки от миналогодишната акция.
Почистиха и къщичките за птици, които също бяха поставени в училищния двор през миналата пролет.

Talents’ Kitchen (Кухнята на талантите) отвори врати за шарене на великденски яйца

Пъстри великденски яйца сътвориха днес ученици от 3 до 10 клас на ЧСБУ “Талантите”. В началото на Страстната седмица децата развихриха въображението и демонстрираха различни техники. Кухнята на “Талантите” отвори врати за шарене на яйца, като учениците предварително бяха подготвили бои, четки, памук и стикери, за да реализират идеите си за декорация.

10-класничката Елена Ковачева напомни на третокласниците, че първото яйце задължително се топва в червената боя. И разказа една от легендите, че когато Исус се качвал към Голгота, камъните, с които го замеряли, почервенели от кръвта му – затова и първото яйце трябва да е червено. А след това направи кръстен знак върху челата на най-малките участници в работилницата. Това яйце се оставя до иконата на Богородица, за да носи здраве и късмет на дома, каза Елена.

Видео версия на работилницата може да видите тук:

Творческа работилница по декупаж с великденски мотиви

“Декупажът е една от най-популярните и лесни техники за декорация, макар че звучи слоно, защото думата идва от френски и означава “изрязвам”, обяснява десетокласничката Елена Ковачева от ЧСБУ “Талантите”. Днес тя влезе в ролята на творчески ръководител на работилницата по декупаж, на която бяха изработени сувенири с великденски мотиви за предстоящите празници. Нейни помощници в изработката на украшенията бяха ученици от 8 и 9 клас, които прецизно изпълняваха напътствията за изрязване на елементи от двупластови салфетки, покриване на буркани и чаши с разноцветна боя и нанасяне на дакупажното лепило.

“Техниката дава свобода и едновременно с това възможност да развихрите фантазията си. Всичко може да бъде декорирано – чиния, ваза, кутия, даже гардероб или прозорец”, обясни Ели и предупреди съучениците си да нанасят внимателно лепилото върху салфетката, като движат четката от средата към краищата. Залепването на орнамента трябва да става внимателно, за да не се разкъса или нагърчи салфетката.

Противно на схващането, че декупажът не е работа за мъже, осмокласниците Йордан и Асен се справиха отлично с поставените от младата майсторка задачи.

Видео версия на работилницата можете да видите тук:

Творческият ни директор с номинация за „Музикант на годината“ в анкетата на БНР

Творческият директор на ЧСБУ „Талантите“ Андреан Лазаров е номиниран за „Музикант на годината“ в анкета сред слушателите на БНР. Предаването “Алегро виваче” на програма “Хоризонт” провежда националното допитване за значими имена в класическите жанрове за 31-ви пореден път.


Пианистът Андреан Лазаров е възпитаник на НУМТИ „Добрин Петков“ и на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, носител е на престижни награди от национални и международни конкурси, развива богата концертна дейност в Европа, САЩ и Азия.
Сред номинираните за тазгодишната награда са цигуларите Веско Ешкенази и Светлин Русев, пианистът Людмил Ангелов, диригентите Емил Табаков, Йордан Камджалов и Григор Паликаров, оперната прима Соня Йончева.
За наградата могат да бъдат предлагани само личности, а състави от двама и повече изпълнители, както и музикални проекти се състезават в отделни категории. Всеки участник в анкетата може да предложи своя номинация, а победител е музикантът, събрал най-много гласове.
Освен голямата награда “Музикант на годината” – уникална бронзова статуетка на скулптора Христо Илиев, според броя на гласовете се определят и призове в няколко други категории, сред които “Активна творческа дейност”, “Ансамбъл на годината”, “Музикален проект на годината”, “Премиера” и др.
Всеки слушател може да подкрепи само една кандидатура.
Гласуването е еднократно на адрес: muzikant.bnr.bg до края на месец февруари.

Коледен концерт събра таланти в Първо студио на Радио Пловдив (ВИДЕО)

Музикални и поетични изпълнения донесоха истинско празнично настроение по време на Коледния концерт, организиран от Частно средно бизнес училище „Талантите“, съвместно с НУМТИ „Добрин Петков“. Младите таланти се качиха на сцената, за да представят популярни произведения на знакови композитори, стихове и есета.

„Щастлив съм, че днес срещаме бъдещите мениджъри от ЧСБУ „Талантите“ с музикантите и певците. Надявам се нашите съвместни изяви да продължат и занапред, защото трябва да подкрепяме талантите на Пловдив. Основателят на ЧСБУ „Талантите“ проф. Димитър Димитров, когото почитаме с този концерт, беше радетел за изкуството“, обърна се към присъстващите креативният директор на „Талантите“ и пианист с международна кариера Андреан Лазаров.

Емоционалното начало на концерта постави петокласничката от училище „Класик“ Лъчезара Димитрова, която изпълни „Брак по любов“ на Пол дьо Сеневил.
Златко Тодоров и Елена Ковачева от ЧСБУ „Талантите“ избраха да представят две от стихотворенията на проф. Димитров – „Пловдив наш любим“ и „Коледна картичка“, а съучениците им Асен Емилов и Елиз Адемова – есета за будителите.

Бурни аплодисменти събра петокласничката от Музикалното училище Дария Русева, която изпълни на виолончело „Менует“ ре мажор на Давид Попер. Като истинки магьосник на пианото се прояви Борис Трифонов – 6 клас. Той представи „Фантазия импромптю“ от Шопен. В музикалния свят на Жак Ибер и Астор Пиацола пренесе публиката дуото Калоян Василев (флейта) и Юлиян Станчев (китара). „Тежка ръченица“ – произведение за соло цигулка на Петър Христосков, избра да изпълни деветокласникът Радослав Чалъков.

„Проф. Димитров невероятно много обичаше народната песен „Дилмано, Дилберо“. Затова избрах да представя вариации за пиано върху тази песен на талантливия български композитор, диригент и пианист Александър Владигеров. Творбата е удостоявана с международни награди“, каза Андреан Лазаров, след което буквално взриви залата с виртуозното си изпълнение.

Финалния акорд постави триото Десислава Еленкова, Надежда Стоилова и Людмил Харизанов. В навечерието на Рождество те предупредиха с песен: „Дядо Коледа идва в града“.
Концертът ще бъде излъчен по Пловдивска обществена телевизия.

Президентът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова благодари на участниците за чудесните изпълнения, пожела здраве и светли празници и обеща още творчески срещи.