ЗАПИСВАНЕ

ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ПАРАЛЕЛКА ДО 4 КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО

 • ТАКСА за ученици от предучилищна паралелка до 4 клас включително (целодневна форма на обучение) – 6500 ЛЕВА (годишна такса )

ОТ 5 ДО 7 КЛАС

 • ТАКСА за ученици от 5-7 клас (полудневна форма на обучение) – 4500 ЛЕВА

ОТ 8 ДО 12 КЛАС

 • ТАКСА за ученици от 8-12 клас (полудневна форма на обучение за специалности “Икономика и мениджмънт”, “Банково дело”, “Митническа администрация”, “Оперативно счетоводство”) – 4500 ЛЕВА
 • ТАКСА за ученици от 8 клас (полудневна форма на обучение за специалност “Организация на туризма и свободното време”) – 4500 ЛЕВА
 • ТАКСА за ученици от 9-12 клас (полудневна форма на обучение за специалности “Организация на туризма и свободното време”) – 5000 ЛЕВА

ВАЖНО:

ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ НА ЧСБУ “ТАЛАНТИТЕ” ЩЕ ПОЛЗВАТ 10% ОТСТЪПКА ОТ ТАКСИТЕ.

Всички вноски свързани с таксата трябва да бъдат внасяни само по банков път.

Банкова сметка:

ЧСБУ “ТАЛАНТИТЕ” ЕООД

000445375

IBAN: BG30BUIN95611000555551

BIC: BGBUINBGSF

“АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД

Задължително се упоменава имената на ученика и класа, в който ще бъде записан.

Допуска се разсрочено плащане, но при записване задължително се внася 50% от таксата.

ВАЖНО: Записването на ученици може да бъде осъществено през цялата година.

 • Годишната такса включва:
 • Иновативни подходи за достъпно и приобщаващо обучение в малки групи до 10 ученика
 • За ученици от 8-12 клас – придобиване на степен на професионална квалификация и професия
 • Постоянна подкрепа от доказани водещи преподаватели, експерти и доказани мениджъри на фирми и предприемачи
 • Свободен достъп до дигитални и помощни устройства в помощ на учебния процес
 • Достъп до уеб-базирани ресурси
 • Осигурена е постоянна подкрепа за ученици по време на дистанционно обучение
 • Участие в различни дейности по актуални теми в часовете на класния ръководител
 • Развиване на творчески умения
 • азвиване на умения за семейно планиране и управление на семейни ресурси
 • Регулярно обучение по осигуряване на първа помощ
 • Регулярно обучение по градско земеделие
 • Съвети за правилно хранене и превенция на здравето
 • Беседи за борба с агресията, алкохолни и други зависимости
 • Безплатен достъп до сайт www.ucha.se
 • Безплатен достъп до събития, организирани от ВУАРР

ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ

За ученици от ПЪРВИ до СЕДМИ клас:

 • Заявление до директора (на бланка на училището)
 • Удостоверение за предучилищна подготовка /или декларация от родител/
 • Медицинско свидетелство от личен лекар
 • Договор подписан от директор, родител и ученик

За ученици завършили СЕДМИ клас чрез:

 • Заявление до директора (на бланка на училището)
 • Свидетелство за завършен седми клас (оригинал)
 • Договор, подписан от директор и родител
 • Медицинско свидетелство от личен лекар

ЗАПИСВАНЕ:

След предварителна уговорка на телефон: 032/96 03 60

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: